Finansiella Tjänster och Kredithantering

Enkla betalningar 

Faktura och Delbetalning

Att betala med faktura är det vanligaste betalningsalternativet när konsumenter handlar på nätbutiker. Det finns flera orsaker. En orsak är att när försäljning sker på distans upplever kunden ofta att de vill granska sitt köp innan de betalar. En annan orsak är att kunden ges möjlighet att handla nu och erlägga betalning senare. I fysiska försäljningsställen blir det allt vanligare och enklare att göra på samma sätt. Vi ser det som en naturlig och självklar utveckling. Skapa köpkraft hos kunderna genom att erbjuda faktura och delbetalning. Kunden tar beslut om delbetalning vid tillfället kunden ska betala fakturan för att inte addera fler beslut i köpprocessen.

Gör det enkelt och effektivt med Liqvida Finans.

Om Oss

Vi på Liqvida utvecklar en plattform kallad Li som gör det enkelt för företagare att ta betalt av konsumenter, samtidigt som konsumenten får den valfrihet som förväntas.

Vilka är Liqvida? Vi som äger Liqvida har olika bakgrund, och som partners är vi enade om att det ska vara enkelt att ta betalt.